Siedzą od lewej: Leopold Staff, Wacław Sieroszewski i Józef Weyssenhoff.