Rycina zamieszczona w zbiorze opowiadań Wiktora Gomulickiego "Zakazane" wydanym w 1906 roku w Warszawie przez P. Laskauera.  

Źródło: Instytut Badań Literackich Pan-PBI.  

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Narodowa.