Fotografia zamieszczona w 1939 roku w publikacji "Chorągiew buczacka Drużyn Bartoszowych", L. Ordyniec, s. 23.