Drzeworyt  opublikowany w 1879 roku w czasopiśmie "Biesiada Literacka", t. 7, nr 173, s. 257, udostępniony przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.