Pocztówka z ok. 1910 roku.

Fotografia udostępniona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.