Fotografia z wydanej w 1932 roku w Pozananiu publikacji "Album dziesięciolecia Okręgu Korpusu nr VII",  s. 58.