Willy Helpach (czwarty z lewej) w towarzystwie Wilama Horzyca (pierwszy z lewej), Kazimierza Wierzyńskiego (drugi z lewej), Zofii Nałkowskiej (trzecia z lewej), Ferdynanda Goetela (piąty z lewej), Jarosława Iwaszkiewicza (pierwszy z prawej).