Mapa wydana w Wilnie w 1912 roku przez J. Zawadzkiego. 

Plan murów i bram miejskich opracowany dla wydawnictwa Franciszka Smuglewicza "Wilno z przed stu lat".  Autorem ilustracji byli Ferdynand Ruszczyc i A. Halicki.