Prezydent RP Ignacy Mościcki (drugi z lewej) i ofiarodawca rolnik Wincenty Flak obok wykonanej przez siebie płaskorzeźby.
Warszawa, 15 grudnia 1930.