Miedzioryt punktowany według obrazu powstałego przed 1793 rokiem. Rycina z książki A.S. Naruszewicza "Historya narodu polskiego", wydanej w Warszawie w 1803 roku, t. 4, przed s.1.