Litografia   wydana przez Jana Konstantego Żupańskiego po 1843 roku.