Fotografia z publikacji "Księga pamiątkowa Związku Poznańskich Kółek Rolniczych wydana w sześćdziesiątą rocznicę założenia pierwszego kółka rolniczego w Wielkopolsce", Poznań 1926.