Pocztówka wydana w ok. 1935 roku przez "Polonię", udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.