Litografia z lat 1851-1855. Ilustracja opublikowana w pracy M. Fajansa "Wizerunki polskie...,"  wydawanej w Warszawa w latach 1851-1862.