Fotografia z lat 1866-1869 umieszczona w "Albumie ról Wincentego Rapackiego seniora" wydanym przed 1906 rokiem.