Drzeworyt opublikowany w 1876 roku w piśmie "Kłosy" nr 562 s. 217.