Fotografia opublikowana w 1930 roku w piśmie „Chwila. Dodatek Ilustrowany”, nr 38, s. 3.