Miniatura wykona w latach 1530-1535,  przestawiająca św. Stanisława jako patrona Polski.