Marszałkowa Aleksandra Piłsudska w otoczeniu m.in. córek Jadwigi (z lewej) i Wandy (z prawej), ministra Aleksandra Prystora (z melonikiem w dłoni na pierwszym planie), księcia Kazimierza Lubomirskiego (za Jadwigą Piłsudską).