Uroczystość przemianowania ul. Niecałej na ul. Alberta I. Fotografia grupowa uczestników uroczystości na tle kamienicy z przymocowaną tablicą z nazwą ulicy. Widoczni m.in.: ambasador nadzwyczajny Belgii Adolf Max (piąty z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (czwarty z lewej), prezydent Warszawy Marian Zyndram Kościałkowski (trzeci z prawej), wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński (szósty z prawej), wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski (szósty z lewej) poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Belgii w Polsce Jacques Davignon (czwarty z prawej), oraz zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (pierwszy z lewej, widoczny częściowo).