Fotografia grupowa uczestników rautu wydanego na cześć ambasadora Stanisława Patka na statku "Pułaski". Widoczni m.in.: ambasador Stanisław Patek (piąty z lewej w pierwszym rzędzie), konsul Polski w Nowym Yorku Roman Kwiecień, radca Ambasady RP w Stanach Zjednoczonych Władysław Sokołowski, dyrektor Roman Kutyłowski i przedstawiciele miejscowej Polonii.