Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce John Cudahy przemawia podczas bankietu w Grand Hotelu. Obok za stołem widoczni m.in.: wojewoda krakowski Władysław Raczkiewicz (na prawo od ambasadora), gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (na prawo od ambasadora), dyrektor IKC Marian Dąbrowski (siódmy z lewej - przodem), wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (czwarty z lewej - tyłem) i gen. Bernard Mond (siódmy z lewej - tyłem).