Książę Takamatsu Nobuhito (trzeci z prawej) w towarzystwie szefa Sztabu Głównego gen. Tadeusza Piskora (drugi z lewej na pierwszym planie), szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (pierwszy z prawej), kpt. Stanisława Sośnickiego (drugi z prawej) na pl. Piłsudskiego po złożeniu wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.