Na pierwszym planie od lewej: gen. Bernard Montgomery, płk Stanisław Sosabowski.