Na pierwszym planie od lewej: płk Stanisław Sosabowski, wicepremier Clement Attlee, por. Jerzy Dyrda.