Goście przy ciężkim karabinie maszynowym i obsługujących go żołnierzach. Wśród stojących czwarty od lewej gen. Bronisław Prugar-Ketling. Widoczny także m.in. płk. W. Dembiński.