Burmistrz Kowna Anton Merkis (z prawej)  w towarzystwie wiceprezydenta m.st. Warszawy Jana Pohoskiego w czasie zwiedzania warszawskiego ZOO.