Członkowie delegacji z prezydentem m.st. Warszawy Stefanem Starzyńskim (w środku) w Komendzie Głównej Policji. Widoczni m.in. komisarz Policji w Nowym Jorku L. Vallentine, wiceprezydent m.st. Warszawy Jan Pohoski.