Spotkanie delegacji radnych z Paryża z prezesem Rady Miejskiej Paryża baronem Lomoreux de Fontenay (z prawej) z prezydentem RP Ignacym Mościckim (drugi z prawej). Widoczni m.in. ambasador francuski Jules Laroche (trzeci z prawej), prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński (pierwszy z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (drugi z lewej).