Metropolita krakowski ks. arcybiskup Adam Sapieha (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie) w otoczeniu duchownych węgierskich.