Gauleiter Gdańska Albert Forster (2. z prawej), hrabia Ksawery Pusłowski (w œrodku) i prezydent Senatu Arthur Greiser (1.z  prawej) podczas zwiedzania Wawelu.