Gauleiter Gdańska Albert Forster (w œśrodku), hrabia Ksawery Pusłowski (w cylindrze i okularach), prezydent Senatu Arthur Greiser (1. z prawej) opuszczają katedrę na Wawelu.