Szef sztabu generalnego Francji gen. Maurice Gamelin, w otoczeniu francuskich i polskich oficerów, przechodzi przed frontem kompanii honorowej na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczni również gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły (z prawej), jego adiutant rtm. Edward Mańkowski (2. z lewej), gen. bryg. Wacław Stachiewicz (za Rydzem),gen. bryg. Janusz Głuchowski (na lewo od gen. Stachiewicza), gen. Bronisław Regulski (na lewo za rtm. E. Mańkowskim).