Przyjęcie u właściciela Truskawca Rajmunda Jarosza. Siedzą od lewej: pani Jarosz, gen. Tadeusz Piskor, Rajmund Jarosz, pani Łodzińska, kpt. Kamiński, starosta Łodziński, Maria Piskor, pani Bogudzka, pani Kamińska, Roman Jarosz.

Fotografia wykonana w latach 1926-1931.