Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski (stoi bokiem) w otoczeniu oficerów Armii Polskiej, m.in. gen. Władysława Andersa (3. z lewej) i gen. Bronisława Rakowskiego (1. z prawej).