Defilada wojsk francuskich na placu Króla Stanisława Leszczyńskiego w Nancy przed Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych RP generałem Edwardem Rydzem-Śmigłym. Widok ogólny na plac.