Generalny Inspektor Sił Zbrojnych RP generał Edward Rydz-Śmigły (pierwszy z prawej) w otoczeniu szefa francuskiego sztabu generalnego generała Maurice Gamelin'a (z lewej) i generała Wacława Stachiewicza (z prawej za generałem Gemelin'em) oraz polskich i francuskich wojskowych na terenie obozu wojskowego w Suippes po udekorowaniu Wielką Wstęgą Legii Honorowej przez prezydenta Francji Alberta Lebrun'a.