Hrabia Alfred Potocki z końmi czystej krwi arabskiej w instytucie hodowli zwierząt w Ponoma (Kalifornia).