Fotografia grupowa goœci bawiących u hrabiego Alfreda Potockiego na tle zamku w Łańcucie. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: hrabina Maria Helena Potocka, pani Jadwiga Beck, księżna Kentu Marina, hrabina Elżbieta Potocka i księżna Elżbieta Lichtenstein. W drugim rzędzie od lewej stoją: Alfons Koziełł-Poklewski, hrabia Alfred Potocki, księżna Lubomirska, hrabia Benedykt Tyszkiewicz, minister spraw zagranicznych Józef Beck, pani Zofia Kozielł-Poklewska, książę Kentu Jerzy, hrabia Józef Alfred Potocki, hrabia Roman Antoni Potocki, książę Karol Mikołaj Radziwiłł i księżna Czartoryska.