Książę Jerzy (z prawej) w rozmowie z hrabią Alfredem Potockim i panią Zofią Koziełł-Poklewską przed zamkiem łańcuckim.