Powitanie marszałka Ferdynanda Focha (w centrum kadru) w Warszawie. Widoczni m.in. marszałek Józef Piłsudski (na pierwszym planie 1. z prawej), mjr Józef Beck (na prawo za Piłsudskim), gen. Kazimierz Sosnkowski (na lewo za Piłsudskim), gen. Tadeusz Rozwadowski (na drugim planie 3. z lewej).