Marszałek Józef Piłudski przedstawia Marszałkowi Louisowi Franchet d`Esperey ministra reform rolnych Witolda Staniewicza.