Molo drewniane "Żeglugi Polskiej" ze zgromadzonymi gośćmi przybyłymi z okazji uroczystości poświęcenia statków pasażerskich "Wanda", "Jadwiga", "Hanka". Wśród zaproszonych gości widoczni m.in.: marszałek Józef Piłsudski, jego córki Wanda (I rząd, w środku) i Jadwiga (I rząd 1. z prawej), minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski (II rząd 3. z prawej), jeg córka Hanna Kwiatkowska (I rząd 1. z lewej), podpułkownik Aleksander Prystor (II rząd 2. z prawej), komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz (II rząd 1. z prawej).