Powitanie marszałka Józefa Piłsudskiego przez wojsko, na dworcu kolejowym. Widoczny także m.in. szef Sztabu Generalnego, pułkownik Stanisław Haller (1. na lewo od marszałka Piłsudskiego).