Marszałek Polski Józef Piłsudski (na pierwszym planie z lewej) oraz towarzyszące i witające go osoby przed dworcem. Widoczni m.in.: szef Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych płk Józef Beck (na drugim planie drugi z lewej) oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Rumunii Jan Szembek (na drugim planie czwarty z lewej).