Metropolita Dionizy Waledyński (z prawej) w towarzystwie patriarchy Konstantynopola.  Fotografia J. Weinberga.