Metropolita Dionizy Waledyński (7. z lewej, w białym kłobuku na głowie) w towarzystwie dostojników pariarchatu.

Fotografia J. Weinberga.