Minister ekonomi Estonii Johannes Zimmermann (piąty z lewej) w otoczeniu polskich polityków oraz pracowników Ministerstwa Przemysłu i Handlu na dworcu w Warszawie. Widoczni m.in.: minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski (ósmy z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (pierwszy z lewej), estoński attache wojskowy Ludwik Jacobsen (trzeci z lewej), szef Gabinetu Ministra Przemysłu i Handlu Czesław Peche (szósty z lewej), dyrektor Departamentu Organizacyjnego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Józef Kożuchowski (siódmy z lewej), dyrektor Departamentu Przemysłu Ministerstwa Przemysłu i Handlu Julian Dąbrowski (szósty z prawej), szef Biura Prasowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Tadeusz Jackowski (czwarty z prawej), wicekomisarz rządu m. st. Warszawy Józef Ołpiński (trzeci z prawej) i kierownik Referatu Orderowego MSZ Witold Wehr (drugi z prawej).