Minister skarbu Jerzy Zdziechowski (3. z prawej) na Wawelu. Widoczni m.in. wojewoda krakowski Władysław Kowalikowski (2. z lewej), prezes Izby Skarbowej w Krakowie Józef Greger (2. z prawej).