Minister spraw zagranicznych Włoch Dino Grandi (w jasnym garniturze) i minister spraw zagranicznych Polski August Zaleski (przy samochodzie) witani przez hr. Ksawerego Pusłowskiego przed jego rezydencją w Krakowie.